SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT - KHÔNG CÓ CÁI CHẾT

"Cái Chết" là một chủ đề chúng ta cần chiêm nghiệm thật sâu trong con đường khoa học tâm linh, ai ai cũng có nhu cầu hiểu biết về điều này.

NGHIỆP VÀ KHOA HỌC TÂM LINH

Tất cả chúng ta là những vị thầy của bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta đã được hướng dẫn bởi chính mình. Cha mẹ chúng ta đã được chúng ta chọn. Thân thể vật lý của chúng ta đã được tạo ra bởi chúng ta - nguyên tử đến nguyên tử, tế bào bởi tế bào, bởi những suy nghĩ của chính chúng ta, mong muốn của chính chúng ta, và các mục tiêu riêng của chúng ta. Cuộc sống của chúng ta đã được xây dựng bởi những viên gạch do chúng ta tạo nên.

MỖI CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG VỊ THẦN, THƯỢNG ĐẾ

Các bạn yêu quí của tôi, những Vị Thầy và Thượng Đế yêu quí của tôi ... Trước hết không có vị thượng đế nào ban phúc cho bạn. Có người vừa nói “ Cầu cho Thượng Đế Ban phúc cho bạn”, họ hoàn toàn sai, bởi vì chúng ta là những Thượng Đế của chính mình.

TOÀN BỘ TIẾN TRÌNH KHAI SÁNG TRONG THIỀN ĐỊNH

“ Khai Sáng” không phải là khái niệm của Thời Đại Mới. Nó là sự thông thái cổ xưa và trải nghiệm cổ xưa. Tất cả chúng ta luôn tìm kiếm “ Sự Khai Sáng”...một cách hiểu biết hoặc không hiểu biết. Tuy nhiên, “ Sự Khai Sáng” không thể được hiểu như là một sự kiện hoặc một trạng thái đơn thuần. Nó là một quá trình được đúc kết...có thể được hiểu một cách khái quát trong những thuật ngữ của ba giai đoạn sau :

THIỀN KÍCH HOẠT TẤT CẢ BẢY CƠ THỂ

Các bạn thân mến của tôi !   Hôm nay là nguyệt thực, bất kỳ ngày quan trọng nào của thiên nhiên cũng đều rất quan trọng cho Thiền Định. Như ngày Trăng Tròn, ngày không trăng, trăng mới và nguyệt thực...tất cả đều rất quan trọng. Bình Minh sáng sớm, Hoàng Hôn...là những khoảng thời điểm quan trọng nơi năng lượng nhiều hơn trong hệ mặt trời. Chúng ta phải thu hoạch năng lượng đó.

NỖI SỢ VÀ ĐỐI MẶT VỚI NỖI SỢ

Nỗi sợ là đặc tính phổ biến của loài người hiện nay. Bất kỳ ở đâu bạn quay đầu, ở đó bạn có thể tìm thấy một con rắn ngàn đầu khác nhau được gọi là “nỗi sợ”. Mỗi một gương mặt con người bạn gặp trên đường, trong nhà, mọi nơi, bị kẹp chặt trong nỗi sợ. Mọi gương mặt đều hằn nếp với cái bóng của nỗi sợ.

SỨC MẠNH CỦA TƯ TƯỞNG - PHẦN 2

Có bốn loại hình suy nghĩ : Suy nghĩ tai hoạ, suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ tích cực, suy nghĩ thần kỳ, phi thường

SỨC MẠNH CỦA TƯ TƯỞNG - PHẦN 1

Sức Mạnh của Tư Tưởng...là Khoa Học của Hạnh Phúc Đích Thực của một Con Người. Các bạn thân mến,chúng ta là những thực thể tư tưởng. Mỗi thực thể là một thực thể tư tưởng. Mỗi thực thể là một thực thể năng lượng. Mỗi thực thể đều là những thực thể hiểu biết. Tất cả chúng ta là những đốm năng lượng, tư duy và hiểu biết riêng biệt. Ý thức diễn đạt chính nó...như chức năng,...như tư tưởng. Toàn bộ hệ tự nhiên, toàn bộ tạo hoá tràn ngập các thực thể, những thực thể hiểu biết - tư duy - năng lượng.

MỖI KIẾP SỐNG LÀ MỘT SỰ TIẾN TRÌNH RÕ RÀNG

Trước lúc bắt đầu của một Kiếp Sống mới, Linh Hồn lên kế hoạch chi tiết cho toàn bộ  đời Sống sắp tới trên Trái đất...

BA SỰ KIỆN VĨ ĐẠI VÀ KỲ DIỆU

BA SỰ KIỆN VĨ ĐẠI VÀ KỲ DIỆU MÀ CHÚNG TA GẶP TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH THIỀN ANAPANASATI


Hiển thị 1 - 10 / 13