TÔI CHỈ MONG - MINH SƯ PATRIJI

Niềm mong ước duy nhất của tôi, công việc duy nhất của tôi, mục tiêu duy nhất của tôi, giấc mơ duy nhất của tôi là: “Nhìn thấy toàn bộ Trái Đất này trở thành một Trái Đất không có tội ác” Tôi sẽ ở trên Trái Đất này cho đến người cuối cùng trở thành người ăn thực vật. Nhiệm vụ của tôi là giải phóng MẸ TRÁI ĐẤT khỏi những tội ác và gánh nặng khủng khiếp mà CÔ ẤY đang cảm nhận và quay cuồng từ sự tàn bạo vô nhân tính Himalayan đến mọi thành viên của vương quốc động vật , nhân danh “ THỰC PHẨM”