“ Khai Sáng” không phải là khái niệm của Thời Đại Mới. Nó là sự thông thái cổ xưa và trải nghiệm cổ xưa. Tất cả chúng ta luôn tìm kiếm “ Sự Khai Sáng”...một cách hiểu biết hoặc không hiểu biết. Tuy nhiên, “ Sự Khai Sáng” không thể được hiểu như là một sự kiện hoặc một trạng thái đơn thuần. Nó là một quá trình được đúc kết...có thể được hiểu một cách khái quát trong những thuật ngữ của ba giai đoạn sau :

“ Giai đoạn Học Trò” ... Sự Khai Sáng trước Khai Sáng
“ Giai đoạn Nhận Biết và Làm Chủ”... Khai Sáng đúng
“ Giai đoạn người Thầy / Người Nghiên Cứu”...  
Sự Khai Sáng sau Khai Sáng


Khi chúng ta thật sự quyết định điều đó , chúng ta thật sự MUỐN khai sáng ... bất cứ giá nào ... gõ hết cửa này đến cửa khác ... đó là giai đoạn khởi đầu hoặc giai đoạn bắt đầu của sự Khai Sáng cho chúng ta.

 

Sự Tìm Kiếm Sự Thật này ... mang chúng ta ... từ quyển sách này đến quyển sách khác...từ vị thầy này đến vị thầy khác...là giai đoạn Khai Sáng của “ Thời Học Trò”. Một khao khát cháy bỏng về Sự hiểu biết / Trải Nghiệm về Sự Thật là cảm xúc chiếm ưu thế trong giai đoạn này, niềm khao khát này ghi đè lên toàn bộ những nhu cầu và cảm xúc trần gian khác .
 

Phật Gautama rời cung điện , gia đình và toàn bộ của cải của mình để tìm kiếm Sự Thật. Khi những vấn đề thông thường được đặt sang một bên và những câu hỏi tâm linh bắt đầu, và chúng ta nghiêm túc kiểm chứng những kiến thức thông thường chúng ta đã thu thập được, và thử nghiệm những kiến thức bí truyền mới về ...”Thiền định” ...v..v..tất cả trong quá trình của Tìm Kiếm Chân Lý ... Sự Khai Sáng của chúng ta đã bắt đầu trong một cách thức tuyệt vời !

 

                                      ĐỨC PHẬT và sự khai sáng trong THIỀN ĐỊNH

 

Khi chúng ta bắt đầu thực hành THIỀN ĐỊNH càng nhiều càng nhiều...điều tất yếu theo sau đó là giai đoạn “ Khai Sáng Đúng Đắn”. Đây là giai đoạn của “ Sự Tự Nhận Biết “ và “ “ Làm Người Hiểu Biết” ...khi chúng ta hiểu rằng chúng ta không chỉ là cơ thể vật lý này...mà chúng ta có nhiều chiều kích tinh tế hơn . Và, chúng ta bắt đầu mở ra cái thấy của con mắt thứ ba và chúng ta thực sự trải nghiệm sự tách ra của cơ thể vi tế.

Khi Đức Phật chạm đến giai đoạn này, Ông thấy ba điều: tất cả các kiếp sống trước...những lựa chọn tự do ý chí dựa trên Nhân Quả trong mỗi kiếp sống ... và tất cả hậu quả của những hành động này được thể hiện trong những kiếp sống sau này của ông. Cuối cùng Ông nhận ra Con Đường Bát Chánh Đạo ... là PHƯƠNG CÁCH đặt sự kết thúc cho sự đau khổ tự mình gây ra gần như là luân hồi không kết thúc. Và THIỀN ĐỊNH liên tục và tinh tấn và tinh tấn ... Và, THIỀN ĐỊNH cũng được tiếp tục trong những cơ thể khác.Khi chúng ta thiền trong Thể Vi Tế, chúng ta đi vào Thể Nhân Quả.

Khi chúng ta thiền trong Thể Nhân Quả, chúng ta đi vào Thể Siêu Nhân Quả. Khi chúng ta đi xuyên vào những chiều kích khác ,mà cho đến giờ vẫn chưa biết, chúng ta sẽ gặp những Vị Thầy đã Khai Sáng khác từ khắp các chiều kích và bạn trở thành nhà nghiên cứu cấp độ linh hồn thú vị và không ngừng mở rộng.

 

                                           Các giai đoạn trong THIỀN ĐỊNH

 

Đây là “ giai đoạn Người Nghiên Cứu”. Vì vậy, Sự Khai Sáng là một quá trình đúc kết mở rộng ...một hành trình to lớn từ “ giai đoạn Học Trò” đến “ giai đoạn Người Hiểu Biết” và “ giai đoạn Người Nghiên Cứu” ... kết thúc trong việc trở thành một “ Vị Thầy Hoàn Hảo” ... lan toả kiến thức về cấp độ linh hồn vũ trụ đến với mọi người. (https://kimtuthap.org/)

ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ẤY THÌ THIỀN ĐỊNH LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT .

 

 

 

 

 

Thông tin hoạt động của phong trào PSSM thiền kim tự tháp Việt Nam:

Thiền online thứ hai đến thứ bảy:

- Sáng 5:00 - 6:00

- Trưa 12:00 - 13:00

- Tối 20:00 - 22:00

Thiền nhất thể sáng chủ nhật 7:30 - 9:00

qua zoom, mã phòng: 3248922692

Link: https://zoom.us/j/3248922692

>>>Hãy cùng tham gia tìm hiểu kiến thức thiền định thông qua >>Lớp Khoa học thiền định<<

>>>Hãy cùng tham gia thiền định tại >>Địa chỉ và thời gian hoạt động của các nhóm thiền<<

>>>Cùng nhau thiền định dưới đêm rằm và hòa mình với thiên nhiên >>Thiền trăng và thiền dã ngoại<<

>>> Hãy cùng nhau chiêm nghiệm những lời dạy của Minh Sư Patriji >>Patriji teaching<<

>>>Hãy nghiên cứu sâu hơn nữa qua những cuốn sách >>Sách khoa học thiền định<<

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm