NĂNG LƯỢNG KIM TỰ THÁP

Các KIM TỰ THÁP là những món quà thuần khiết từ Thượng Đế,

Các KIM TỰ THÁP là những món quà đặc biệt của Thượng Đế,

Chỉ trao tặng cho những ngừoi đặc biệt này,

Những ngừoi có khao khát muốn trở thành “THƯỢNG ĐẾ”

Năng Lượng KIM TỰ THÁP là ...Năng Lượng Thiên Liêng

....nó là Năng Lượng Mạnh Mẽ...

....nó là Năng Lượng Chữa Lành....

....đặc biệt nó giúp cho tất cả những ai muốn đi sâu vào THIỀN

***

“ Một Kim Tự Tháp” đại diện cho sự “ Vững Bền”

“ Một Kim Tự Tháp” đại diện cho sự “ Hợp Nhất”

“ Một Kim Tự Tháp” đại diện cho “ Năng Lượng Lửa trong “Trung Tâm”

“ Một Kim Tự Tháp” đại diện cho Hợp Tác giữa các Vì Sao

“ Một Kim Tự Tháp” đại diện cho sự “ Hoà Hợp giữa tất cả”

Ngày đó sẽ tới,

Khi toàn bộ Nhân Loại

Sẽ quay lại nhận biết về Năng Lượng Kim Tự Tháp

Chắc chắn ngày đó sẽ tới

Khi toàn thể Nhân Loại sẽ đi vào

Phong Trào Năng Lượng Kim Tự Tháp mới trên khắp thế giới

Ngày đó đang rất ...rất....GẦN.