THIỀN LÀ QUAN SÁT HƠI THỞ

Thiền là cánh cổng dẫn tới Thiên Đàng

Thiền là không có tụng niệm. Thiền là không phải cầu nguyện

Thiền nghĩa là làm cho Tâm Trí trống rỗng

Và giữ cho Tâm Trí ở trạng thái đó

Thiền bắt đầu với việc để Tâm Trí quan sát HƠI THỞ

Sau giai đoạn bắt đầu của thực hành Thiền Định,

chúng ta đi vào giai đoạn giữa...

Nơi ...mà cả Tâm Trí và Hơi Thở đều nhẹ dần, mịn dần...

Nơi...người quan sát và đối tượng quan sát đều biến mất

Và , trong giai đoạn cuối, Cái Thấy của Mắt Thứ Ba bắt đầu...

Đó là Tuyệt Đỉnh của Thiền Định