Khai giảng lớp khoa học thiền định tháng 03 Năm 2020

Mời bạn có mặt tại Lớp Khoa học thiền định tháng 03. Phong trào thiền Kim Tự Tháp mở ra lớp khoa học thiền định nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và cấp tiến về thiền định và khoa học tâm thức được truyền lại từ Minh Sư Patriji. Các bạn sẽ được hướng dẫn phương pháp thiền Anapanasati hay còn gọi là quan sát hơi thở cực kỳ đơn gian, dễ dàng và an toàn. Chúng ta sẽ được trải nghiệm thiền dưới sự dẫn dắt bởi những Master tại lớp.

Khai giảng lớp khoa học thiền định tháng 11

Mời bạn có mặt tại Lớp Khoa học thiền định tháng 11. Phong trào thiền Kim Tự Tháp mở ra lớp khoa học thiền định nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và cấp tiến về thiền định và khoa học tâm thức được truyền lại từ Minh Sư Patriji. Các bạn sẽ được hướng dẫn phương pháp thiền Anapanasati hay còn gọi là quan sát hơi thở cực kỳ đơn gian, dễ dàng và an toàn. Chúng ta sẽ được trải nghiệm thiền dưới sự dẫn dắt bởi những Master tại lớp.

Khai giảng lớp khoa học thiền định tháng 10

Mời bạn có mặt tại Lớp Khoa học thiền định tháng 10. Phong trào thiền Kim Tự Tháp mở ra lớp khoa học thiền định nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và cấp tiến về thiền định và khoa học tâm thức được truyền lại từ Minh Sư Patriji. Các bạn sẽ được hướng dẫn phương pháp thiền Anapanasati hay còn gọi là quan sát hơi thở cực kỳ đơn gian, dễ dàng và an toàn. Chúng ta sẽ được trải nghiệm thiền dưới sự dẫn dắt bởi những Master tại lớp.

Khai giảng lớp khoa học thiền định tháng 9

Phong trào thiền Kim Tự Tháp mở ra lớp khoa học thiền định nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản và cấp tiến về thiền định và khoa học tâm thức được truyền lại từ Minh Sư Patriji. Các bạn sẽ được hướng dẫn phương pháp thiền Anapanasati hay còn gọi là quan sát hơi thở cực kỳ đơn gian, dễ dàng và an toàn. Chúng ta sẽ được trải nghiệm thiền dưới sự dẫn dắt bởi những Master tại lớp.