CUỘC SỐNG ngày nối tiếp ngày hoàn toàn là SỰ SÁNG TẠO CỦA CHÍNH MÌNH 

Thiền định và tự do

Khoảnh khắc tự do 

 

 

Chúng ta dự tính làm gì cho chính mình 

Trong 24 giờ kế sát tiếp theo? 

Có rất nhiều, rất nhiều...lựa chọn...
Chúng ta có thể lựa chọn sự lười biếng, hay sự sinh động..
Chúng ta có thể ăn nói và suy nghĩ không tốt


Hay,

Chúng ta có thể học cách chuyển hoá lời ăn tiếng nói và tư tưởng của mình; 
Chúng ta có thể chọn làm việc một cách rất chăm chỉ 
Chúng ta có thể cố gắng phấn đấu để trở nên trong sáng, 
Chúng ta phấn đấu hướng đến sự thông thái cao hơn, 
Cuộc sống hoàn toàn là sự TỰ DO Ý CHÍ của bạn dựa trên sự lựa chọn


VÌ VẬY, 

Chúng ta lựa chọn làm gì
trong suốt khoảng thời gian của 24 giờ kế tiếp? 
“ LẬP KẾ HOẠCH” luôn có nghĩa là “lập kế hoạch” chỉ cho 
“ HAI MƯƠI BỐN GIỜ KẾ TIẾP” 

*** 

Trong suốt “ 24 Giờ kế tiếp”, 
Quyển sách tâm linh nào chúng ta sẽ sắp đọc?
Chúng ta sẽ thực hành THIỀN ĐỊNH trong bao lâu?
Chúng ta sẽ thực hành ÂM NHẠC trong bao lâu?
Chúng ta sẽ PHỤC VỤ bao nhiêu cho những người kém may mắn hơn ?
Cuộc sống là toàn bộ SỰ SÁNG TẠO CỦA CHÍNH MÌNH...

 

Cuộc sống là sự lựa chọn

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Thiền định là vô cùng đơn giản và dễ dàng. Hãy thiền định mỗi ngày !

Bạn có thể tham gia hoạt động thiền nhóm của PSSM Việt Nam, xem tại : THIỀN NHÓM

LỚP KHOA HỌC THIỀN ĐỊNH

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin hoạt động của phong trào PSSM thiền kim tự tháp Việt Nam:

Thiền online thứ hai đến thứ bảy:

- Sáng 5:00 - 6:00

- Trưa 12:00 - 13:00

- Tối 20:00 - 22:00

Thiền nhất thể sáng chủ nhật 7:30 - 9:00

qua zoom, mã phòng: 3248922692

Link: https://zoom.us/j/3248922692

>>>Hãy cùng tham gia tìm hiểu kiến thức thiền định thông qua >>Lớp Khoa học thiền định<<

>>>Hãy cùng tham gia thiền định tại >>Địa chỉ và thời gian hoạt động của các nhóm thiền<<

>>>Cùng nhau thiền định dưới đêm rằm và hòa mình với thiên nhiên >>Thiền trăng và thiền dã ngoại<<

>>> Hãy cùng nhau chiêm nghiệm những lời dạy của Minh Sư Patriji >>Patriji teaching<<

>>>Hãy nghiên cứu sâu hơn nữa qua những cuốn sách >>Sách khoa học thiền định<<

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm