CÁC GIAI ĐOẠN CỦA LINH HỒN

Nón thiền

 

Khi một LINH HỒN có được sự độc lập và ra khỏi LINH HỒN KHÓM

sẽ trải qua nhiều giai đoạn,chúng rất mênh mông, bao la, LINH HỒN bao gồm các giai đoạn :

 

“LINH HỒN Thơ Ấu”...MOOLADHARA

“ LINH HỒN trẻ”... SVĀDHISTHĀNA

“ LINH HỒN ngừoi lớn”... MANIPOORAKA

“LINH HỒN Trưởng Thành”... ANĀHATA

“ LINH HỒN  già” ...VISHUDDHA

“ LINH HỒN Siêu Việt “ ... ĀJNA

“ LINH HỒN Thượng Đế”... SAHASRĀRA

 

 

***

 

Mọi LINH HỒN đều phát triển thông qua NHỮNG GIAI ĐOẠN cốt lõi và tự nhiên này  trong HÀNH TRÌNH RẤT RẤT DÀI của nó..

Khoảng thời gian cho mỗi GIAI ĐOẠN phụ thuộc vào “ SỰ LỰA CHỌN CỦA TỰ DO Ý CHÍ “ của nó

Khả năng cả một LINH HỒN di chuyển một cách tự do vào những chiều kích khác nhau

luôn luôn phụ thuộc vào MỨC ĐỘ NĂNG LƯỢNG của nó

 

***

 

Một LINH HỒN càng tiến hoá thì LINH HỒN đó tích luỹ được nhiều năng lượng và du ngoạn vào nhiều chiều kích khác nhau .

Thông tin hoạt động của phong trào PSSM thiền kim tự tháp Việt Nam:

Thiền online thứ hai đến thứ bảy:

- Sáng 5:00 - 6:00

- Trưa 12:00 - 13:00

- Tối 20:00 - 22:00

Thiền nhất thể sáng chủ nhật 7:30 - 9:00

qua zoom, mã phòng: 3248922692

Link: https://zoom.us/j/3248922692

>>>Hãy cùng tham gia tìm hiểu kiến thức thiền định thông qua >>Lớp Khoa học thiền định<<

>>>Hãy cùng tham gia thiền định tại >>Địa chỉ và thời gian hoạt động của các nhóm thiền<<

>>>Cùng nhau thiền định dưới đêm rằm và hòa mình với thiên nhiên >>Thiền trăng và thiền dã ngoại<<

>>> Hãy cùng nhau chiêm nghiệm những lời dạy của Minh Sư Patriji >>Patriji teaching<<

>>>Hãy nghiên cứu sâu hơn nữa qua những cuốn sách >>Sách khoa học thiền định<<

 

 

 

 

 


(*) Xem thêm